Wednesday, July 28, 2010

pemerdagangan manusia

Pemerdagangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan dalam pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh sah serta buruh paksa. Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk kepada perekrutan, pengangkutan, pelindungan, atau penerimaan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran, dan buruh paksa (termasuk melalui ikatan atau ikatan hutang).
Pengekspoitan termasuk memaksa orang melakukan pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain, buruh paksa, hamba atau amalan yang sama seperti perhambaan. Bagi kanak-kanak, ekploitasi termasuk untuk tujuan pelacuran, pengambilan anak angkat antarabangsa yang tidak sah, perkahwinan awal, atau rekrut bagi tentera kanak-kanak, pengemis dan tujuan sukan, atau untuk sesetengah kumpulan agama.
Pemerdagangan orang adalah satu bentuk perhambaan masa kini, Antara penyebab
utama ialah permintaan terhadap tenaga buruh, perkhidmatan seksual dan jeratan hutang. Kekurangan peluang meningkatkan pendapatan sumber keluarga ( kemiskinan ) serta kekurangan kesedaran kuasa kemasyarakatan juga antara faktor-faktor penyumbang.

Secara umum kegiatan pemerdagangan orang, melibatkan pengiayaan kepada mangsa antaranya dirogol, diseksa, dipaksa berkerja, dikurung atau kebebasan mereka disekat, ancaman bunuh keatas ahli keluarga dan sebagainya.

Jenayah perdagangan orang ini kebiasaannya jenayah merentasi sempadan dan menjatuhkan maruah dan martabat manusia sehingga mereka diperdagangkan, mangsa kebiasaanya tidak mempunyai pilihan lain dan tidak dapat melaporkan penderitaan mereka akibat kawalan ketat oleh sindiket.

Hasil kajian oleh badan-badan bebas dan berdasarkan beberapa kes yang berlaku didapati, Negara Malaysia khususnys negeri Sabah adalah salah satu destinasi, dan sumber serta Negeri persinggahan untuk wanita dan kanak-kanak yang diperdagangkan untuk ekploitasi seks secara komesial dan buruh paksa bagi lelaki.

Menyedari hakikat ini kerajaan Malaysia melalui sidang Parlimen telah meluluskan akta Pemerdagangan orang APO 670-2007 dan diwartakan Febuari 2008.

Mengapa pemerdagangan manusia berlaku? Kajian Kesatuan Eropah dan Jabatan Negara Amerika menunjukkan kegiatan Pemerdagangan Manusia mendatangkan keuntungan yang begitu besar dan dianggarkan kegiatan pemerdagangan Manusia melibatkan wang US 33 bilion setahun( angka tidak rasmi ) Kegiatan Pemerdagangan manusianya bukan sahaja berlaku di negera-negara mundur/miskin tetapi juga negara-negara maju. Persoalannya bagaimana pemerdagangan manusia ini berlaku ?, bagaimana ianya dilakukan dan siapa pelakunya ?. Untuk memahami istilah pemerdagangan Manusia perkara pokok yang perlu diketahui ialah difenisi Trafiking itu sendiri.

Pada umumnya definisi Trafiking menurut tafsiran protokol bangsa-bangsa bersatu ( PBB ) dalam mencegah, menyekat dan menghukum Pemerdagangan orang terutama dikalangan Wanita dan kanak, Artikel 3 Protokol PBB
Perdagangan orang bermakna perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kuasa atau kedudukan kerentanan, atau memberi atau menerima bayaran atau pemanfaatan untuk mencapai persetujuan seseorang yang mempunyai kawalan keatas orang lain, untuk tujuan eksploitasi
Eksploitasi meliputi, paling minimum, eksploitasi pelacuran terhadap orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seks lain, buruh atau kerja paksa perhambaan atau amalan menyerupai perhambaan, atau pemindahan organ-organ;

Untuk kefahaman lebih lanjut Perdagangan manusia berlaku apabila ada proses, atau ada jalan/cara( bagaimana dilakukan ) dan ada tujuan.

SIAPA MANGSA TRAFIKING MANUSIA.
Kebiasaannya trafiking manusia dilakukan kepada wanita dan kanak-kanak adalah atas menjanjikan pekerajaan dengan gaji/pendapatan yang lebih baik berbanding dengan pekerjaan tempat asal selain daripada niat ikhlas mangsa untuk membantu keluarga.

PELAKU
Trafiking manusia selalunya dilakukan oleh orang terdekat, kenalan dan kadangkala dikalangan ahli keluarga sendiri selain daripada kegiatan sendikit melalui penculikan.

Dalam kes-kes tertentu adakalanya kegiatan ini pada mulanya bukan diketegorikan sebagai kes trafiking, ini disebabkan mereka ( mangsa ) sememangnya direkrut untuk berkerja sesuai dengan kemahiran yang dimiliki, namun pihak ketiga ( pembayar upah ) melihat mangsa mampu mendatangkan keuntungan yang lumayan khususnya dalam kegiatan seks komersial.

Berdasarkan faktor-faktor yang digariskan memang tidak dapat dinafikan bahawa pemerdagangan orang sememangnya berlaku malah mengikut kajian yang dilakukan Oleh AHDC dan ICMC Pemerdagangan orang berada dirangking kedua dibelakang kegiatan pengedaran dadah, Sementara pengedaran senjata di tempat ketiga. Memandangkan perdagangan Orang mengakibatkan kesan negetif kepada mangsa dan ahli keluarga, serta mencalarkan imej negara-negara terlibat, Pelaksanaan dan penguatkuasaan APO 670-2007 secara bersendirian tampa sudah pasti tidak mampu menangani masalah ini secara berkesan, Tindakan bersepadu semua pihak terutamanya pihak diberkuasa ( di Malaysia PDRM, KASTAM, IMIGRESEN dan AGENSI MIRITTIM ANTARABANGSA MALAYSIA (APMM) amat diharapkan, kesedaran dan rasa tanggungjawab sesama manusia dikalangan masyarakat juga amat dialu-alukan selain daripada keruntuhan Insitusi keluarga dan kekurangan didikan agama juga perlu diperbaiki bagi mengelakkan ada dikalangan ahli masyarakat menjadi mangsa atau pelaku perdagangan Manusia.

No comments:

Post a Comment